Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is gent op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder
Offerte aanvragen

Nieuws

Nieuwe medewerker

Per 1 april jongstleden is bij Van de Velde Notariaat in dienst getreden mevrouw Mr P.H.E.A.M. Mathijssen. Zij is kandidaat-notaris en heeft ruime ervaring op het gebied van persoon- en familierecht.

Zij is u graag van dienst bij bijvoorbeeld het afwikkelen van een nalatenschap of het opstellen van huwelijksvoorwaarden.


IBAN rekeningnummers

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag kort gezegd besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder