Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder
Offerte aanvragen

Nieuws

IBAN rekeningnummers

Per 1 augustus 2014 kan er in Nederland alleen nog maar betaald worden met een IBAN rekeningnummer.

Dat betekent dat wij geen 9 cijferig rekeningnummer meer van u kunnen accepteren, daar de banken bij uitboekingen van bedragen deze niet meer accepteren.

Graag verzoeken wij u daarmede rekening te houden.


Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat Ä 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag Ė kort gezegd Ė besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder

Benoeming, beŽdiging en naamswijziging

Op donderdag 27 juni 2013 is Mr Miriam K.A. van de Velde-Offringa benoemd en beŽdigd tot notaris te ís-Gravenhage.

lees verder