Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Overdrachtsbelasting is verlaagd naar 2%

Dat is bekend en is fantastisch nieuws. Deze maatregel zal effect hebben op de woningmarkt.

Deze maatregel kan ook een nadelig effect hebben voor de hypotheekrente aftrek.

In het geval de overdrachtsbelasting (6%) is meegefinancierd dan kan het zo zijn dat de verschuldigde rente over het verschil (4% van de koopprijs) geen geldlening is voor het verkrijgen van de eigen woning. Dit houdt in dat de rente niet aftrekbaar is in box 1 van de Inkomstenbelasting.

U kunt nader informatie verkregen bij de medewerkers van Koch Notarissen of uw hypotheektussenpersoon.

('s-Gravenhage, 6 juli 2011)


VERHUIZING

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder