Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Columns > Het Levenstestament

In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

Het levenstestament is een notariële verklaring of akte waaruit blijkt hoe de laatste levensfase eruit zou moeten.

Veel ouderen maken zich zorgen hoe het verder gaat als ze niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Ze zijn bang dat ze afhankelijk zullen worden van kinderen, familie, buren, vrienden en zelfs buitenstaanders, hoe goed zij het ook allemaal bedoelen voor de hulpbehoevende, het leidt vaak tot onderlinge discussies.
Dit kan voorkomen worden door het opstellen van een levenstestament.
Hierin kan ondermeer worden bepaald: wie –tijdens het leven van de hulpbehoevende-  de bevoegdheid krijgt om beslissingen te nemen voor de hulpbehoevende oudere voor wat betreft bijvoorbeeld zorg, of wie bevoegd is om de betalingen te verrichten of gelden in ontvangst te nemen namens de hulpbehoevende.
Dit geldt uiteraard allemaal in het geval indien de hulpbehoevende niet meer in staat is zijn wil te uiten.
 
In een dergelijke akte kunnen ondermeer de volgende onderwerpen worden opgenomen:
- algemene of beperkte volmacht;
- euthenasieverklaring;
- executeursbenoeming met ruime of beperkte bevoegdheden;
 
Aan een dergelijke akte kan worden toegevoegd:
- codicil, waarbij roerende zaken worden verdeeld;
- beschrijving van de uitvaart, begrafenis of crematie.
 
Waarom in een notariële akte?
De notariële akte heeft authentieke bewijskracht. Wat inhoudt wat in de akte staat vermeld is waar, tenzij er tegenbewijs geleverd kan worden. Het aanvechten van een notariële akte vergt een inspanning van degene die de akte betwist.
Daarnaast worden notariële akten geregistreerd en worden deze op een neutrale plaats lang en veilig bewaard.
 
Mocht u nog vragen hebben, de afdelnig familierecht van ons kantoor beantwoordt uw vragen met alle plezier.

VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

CORONA UPDATE

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder