Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

De wettelijke regeling in het erfrecht houdt - kort gezegd - in dat de langstlevende alles erft, de kinderen krijgen een vordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende. Over deze vordering wordt successierechten geheven, zodra de vordering per kind groter is dan € 19.535,00 (2013). Deze successierechten worden betaald door de langstlevende

Dit geeft problemen indien het vermogen niet vrij of direct beschikbaar is. Het vermogen bestaat bijvoorbeeld uit een onderneming, registergoederen en/of effecten.

Dit kan worden verholpen door het maken van een testament. Veel oplossingen zijn op te nemen in uw testament. U kunt ook meerdere varianten opnemen in uw testament.

Een testament is pas geldig, wanneer deze is getekend door u en door mij, notaris. Om een testament te kunnen maken, moet  u uw wil vrij kunnen uiten.

Wilt u meer weten? Stuur een email. Mijn email adres is vandevelde@kochnotarissen.nl

Met vriendelijke groet,

Tj.S. van de Velde

Notaris

('s-Gravenhage, 31 mei 2013)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

CORONA UPDATE

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder