Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

De wettelijke regeling in het erfrecht houdt - kort gezegd - in dat de langstlevende alles erft, de kinderen krijgen een vordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende. Over deze vordering wordt successierechten geheven, zodra de vordering per kind groter is dan € 19.535,00 (2013). Deze successierechten worden betaald door de langstlevende

Dit geeft problemen indien het vermogen niet vrij of direct beschikbaar is. Het vermogen bestaat bijvoorbeeld uit een onderneming, registergoederen en/of effecten.

Dit kan worden verholpen door het maken van een testament. Veel oplossingen zijn op te nemen in uw testament. U kunt ook meerdere varianten opnemen in uw testament.

Een testament is pas geldig, wanneer deze is getekend door u en door mij, notaris. Om een testament te kunnen maken, moet  u uw wil vrij kunnen uiten.

Wilt u meer weten? Stuur een email. Mijn email adres is vandevelde@kochnotarissen.nl

Met vriendelijke groet,

Tj.S. van de Velde

Notaris

('s-Gravenhage, 31 mei 2013)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder