Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Redenen om een testament op te laten maken.

-           Zelf bepalen wie van u erft,

                     Bijvoorbeeld: ook een goede vriend of verre neef;

-           Zorg voor de kinderen,

                     Bijvoorbeeld: het benoemen van een voogd en/of bewindvoerder;

-           De langstlevende partner beschermen,

                     Bijvoorbeeld: bij ongehuwde stellen;

-           Hertrouwen zonder dat de kinderen een deel opeisen;

-           Belasting besparen;

                     Bijvoorbeeld: het optimaal gebruik maken van vrijstellingen

-           Eén persoon benoemen tot executeur.

                     Uw nalatenschap wordt afgewikkeld door één persoon in plaats van alle erfgenamen.


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder