Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Vereniging van Eigenaren / V.v.E.

Bent u eigenaar van een appartement? Dan bent u altijd lid van een Vereniging van Eigenaren (V.v.E.). Alle eigenaren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van uw appartementencomplex en entree. Dat kan soms best lastig zijn.

Veel voorkomende problemen zijn:

-           geen geld;
-           ruzie tussen eigenaren;
-           de rechten en verplichtingen zijn niet duidelijk.

Koch Notarissen kan u hierbij helpen door:

-           het geven van advies;
-           het bemiddelen tussen eigenaren;
-           het aanpassen van het splitsingsreglement of huishoudelijk reglement.

('s-Gravenhage, 29 april 2013)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder