Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Rechtsgebieden > Familierecht > Huwelijkse voorwaarden

Indien men gaat trouwen en vooraf niet naar de notaris gaat om huwelijkse voorwaarden te maken trouwt men automatisch in algehele gemeenschap van goederen, hetgeen inhoudt dat de vermogens van beide echtgenoten worden samengevoegd tot één vermogen, waarin beide echtgenoten ieder voor de helft gerechtigd zijn.

Indien men dit anders wil, dient men vóór het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden te maken. Hierbij kan voor diverse mogelijkheden worden gekozen. Uit een gesprek met de notaris of een van zijn kandidaat-notarissen zal blijken welke mogelijkheid voor u de beste is.

Als het huwelijk voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand eenmaal is gesloten, kan men nog steeds huwelijkse voorwaarden maken, maar dan is door het huwelijk de algehele gemeenschap van goederen reeds ontstaan die vervolgens bij de akte van huwelijkse voorwaarden, bij helfte dient te worden verdeeld tussen de beide echtelieden.
Ook is het mogelijk om tijdens het huwelijk eventueel voor het huwelijk opgemaakte huwelijkse voorwaarden om te zetten in algehele gemeenschap van goederen. Hiervoor worden nieuwe huwelijkse voorwaarden gemaakt, waarin wordt gemeld dat tussen de echtelieden de algehele gemeenschap van goederen geldt.

 

Neem vrijblijvend contact op


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder