Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Rechtsgebieden > Registergoederen > Overdracht onroerende zaken

Aan het kopen van een huis gaat voor het tekenen van de akte van levering bij de notaris heel wat vooraf. U dient zich natuurlijk zelf te oriënteren over een goede financiering. Hierbij kan uw financieel adviseur of hypotheek adviseur u behulpzaam zijn.

Dit kan zeker ook van belang zijn indien u een verhuurd huis wenst te kopen of een huis wil kopen waaraan bezwarende bepalingen zijn verbonden, zoals een kettingbeding of erfdienstbaarheden.

Over de mogelijke juridische consequenties kan de notaris u goed adviseren. De notaris zal met u de juridische aspecten van de koop en de financiering met u bespreken. Beiden zijn zeer belangrijk.

Het is altijd verstandig om in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen voor het verkrijgen van een passende financiering. Indien namelijk de financiering niet wordt verkregen dan zit men nog steeds aan de koop vast en dient men de woning af te nemen. De verkoper kan dan de koopovereenkomst ontbinden en de koper verbeurt dan een boete van 10% van de koopsom. Soms moet hij meer betalen om extra schade aan de verkoper te vergoeden.

Het is verstandig om de koopovereenkomst op te laten maken door een notaris. Deze kan dan al in de beginfase van de aankoop partijen deskundig begeleiden en adviseren op juridisch gebied. Eventuele problemen (zoals bodemvervuiling, bestemming en erfdienstbaarheden) komen dan in de beginfase aan het licht in plaats van in de eindfase, wanneer het dan vaak niet meer mogelijk is om zaken te wijzigen of nader tussen partijen vast te leggen.

 

 

Neem vrijblijvend contact op


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

CORONA UPDATE

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder