Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Rechtsgebieden > Registergoederen > Openbare verkoop (veiling)

Indien de schuldenaar de rente en/of de aflossing niet op tijd aan de bank betaalt of zich niet aan de overige met de bank afgesproken verplichtingen houdt, kan de bank de lening opeisen.
Zij nemen de woning dan in beheer, gaan de woning ontruimen en kunnen de woning openbaar (op de veiling) verkopen teneinde zo hun vordering, de achterstallige rente, boeten en kosten – met voorrang op anderen – terug te krijgen.

Dit is het zekerheidsrecht wat zij hebben verkregen bij het tekenen van de akte van hypotheek.

Zij hebben op grond van de getekende hypotheekakte een voorrangsrecht vóór alle overige schuldeisers, zelfs voor de Belastingdienst.

Indien de woning op de veiling een lagere opbrengst oplevert dan de vordering van de bank resteert er nog een restschuld van de eigenaar aan de bank. Deze zal na de verkoop op de veiling nog door de bank op de eigenaar worden verhaald.

 

 

Neem vrijblijvend contact op


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder