Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Rechtsgebieden > Registergoederen > Openbare verkoop (veiling)

Indien de schuldenaar de rente en/of de aflossing niet op tijd aan de bank betaalt of zich niet aan de overige met de bank afgesproken verplichtingen houdt, kan de bank de lening opeisen.
Zij nemen de woning dan in beheer, gaan de woning ontruimen en kunnen de woning openbaar (op de veiling) verkopen teneinde zo hun vordering, de achterstallige rente, boeten en kosten – met voorrang op anderen – terug te krijgen.

Dit is het zekerheidsrecht wat zij hebben verkregen bij het tekenen van de akte van hypotheek.

Zij hebben op grond van de getekende hypotheekakte een voorrangsrecht vóór alle overige schuldeisers, zelfs voor de Belastingdienst.

Indien de woning op de veiling een lagere opbrengst oplevert dan de vordering van de bank resteert er nog een restschuld van de eigenaar aan de bank. Deze zal na de verkoop op de veiling nog door de bank op de eigenaar worden verhaald.

 

 

Neem vrijblijvend contact op


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder