Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Verklaring van geen bezwaar

Met ingang van 1 juli 2011 is voor de oprichting of een statutenwijziging van een B.V. of N.V. geen "verklaring van geen bezwaar" meer nodig.

Voordeeltarief voor oprichtingen van B.V.'s na 1 juli 2011
Deze afschaffing brengt een vereenvoudiging van de oprichtingsprocedure met zich mee. Derhalve biedt Koch Notarissen haar relaties een voordeeltarief aan voor oprichtingen van B.V. 's in contanten met eenvoudige statuten. Vanaf 1 juli 2011 tot het einde van dit jaar  bedraagt dit tarief € 1.000 all-in, dus inclusief BTW, aandeelhoudersregister, diverse recherches en inschrijving Kamer van Koophandel.

Alternatief toezicht
Door het Ministerie van Justitie is aangekondigd dat het toezicht op rechtspersonen op een andere wijze wordt ingevuld dan nu het geval is. Er komt een systeem van continue toetsing tijdens de levensloop van de rechtspersoon voor terug, welk systeem per 1 juli 2011 in werking treedt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mr M.K.A. van de Velde-Offringa op telefoonnummer 070 - 311.75.76 of per email op mvandevelde@kochnotarissen.nl


VERHUIZING

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder