Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Afwikkeling erfenissen

Regelmatig ervaren wij dat erfenissen of erfeniskwesties van jaren geleden niet zijn afgewikkeld.

Een verlies van een naaste is verdrietig, maar toch moet de afwikkeling van de erfenis niet worden vergeten.
Juist om problemen later tussen de erfgenamen of met de belastingdienst te voorkomen. Met een juiste afwikkeling kan ook geld bespaard worden.

Laat u informeren en adviseren door Koch Notarissen.

('s-Gravenhage, 1 augustus 2012)


UBO

lees verder

CORONA UPDATE

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder