Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Levenstestament

Wat is een levenstestament? Een levenstestament omvat meerdere volmachten, waarbij volmacht wordt gegeven aan familieleden of deskundigen. In een levenstestament kan elke gebeurtenis worden omschreven en per gebeurtenis kan een ander gemachtigd worden.

Voorbeelden van gebeurtenissen zijn: opname in een ziekenhuis (in het buitenland), coma, voor een langere periode beperkt mobiel, niet in staat de eigen wil volledig te uiten.

Met een levenstestament krijgt de gemachtigde bevoegdheden, die hij kan benutten bij officiële instanties.

Wilt u meer weten? Mevrouw Mr C.C.A. Hoevenaars, kandidaat-notaris, staat u graag te woord.

Het opmaken van een Levenstestament is maatwerk en wordt op basis van uurtarief voor u opgemaakt.`

('s-Gravenhage, 17 oktober 2011)


UBO

lees verder

CORONA UPDATE

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder