Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Huwelijksvoorwaarden anno 2012

Per 1 januari jongstleden is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd.

De meest in het oog springende wijziging is, dat geen toestemming van de rechter nodig is om huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk te wijzigen of op te heffen. Dit scheelt veel tijd en griffierechten.

Een andere belangrijke wijziging is dat voor investeringen tijdens huwelijk door één van de echtgenoten in een goed van de andere de beleggingsleer geldt en niet meer de nominaliteitsleer. Dit houdt kort gezegd het volgende in. Wilt u uitsluitend uw investering terug (nominaal) of beweegt uw investering mee met de waarde van het goed (belegging).

Deze wetswijzigingen bieden voor u mogelijkheden om financieel te plannen.

Ik ben telefonisch bereikbaar op nummer 070-346.95.02 of per email: vandevelde@kochnotarissen.nl

Met vriendelijke groet,

Mr Tjacco van de Velde
notaris te ‘s‑Gravenhage

('s-Gravenhage, 2 april 2012)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

CORONA UPDATE

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder