Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Huwelijksvoorwaarden anno 2012

Per 1 januari jongstleden is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd.

De meest in het oog springende wijziging is, dat geen toestemming van de rechter nodig is om huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk te wijzigen of op te heffen. Dit scheelt veel tijd en griffierechten.

Een andere belangrijke wijziging is dat voor investeringen tijdens huwelijk door één van de echtgenoten in een goed van de andere de beleggingsleer geldt en niet meer de nominaliteitsleer. Dit houdt kort gezegd het volgende in. Wilt u uitsluitend uw investering terug (nominaal) of beweegt uw investering mee met de waarde van het goed (belegging).

Deze wetswijzigingen bieden voor u mogelijkheden om financieel te plannen.

Ik ben telefonisch bereikbaar op nummer 070-346.95.02 of per email: vandevelde@kochnotarissen.nl

Met vriendelijke groet,

Mr Tjacco van de Velde
notaris te ‘s‑Gravenhage

('s-Gravenhage, 2 april 2012)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder