Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Echt scheiden doe je in januari

Afgelopen najaar en winter is veel te doen geweest over het aftrekken van de rente van de eigenwoningschuld. Inmiddels weet iedereen dat de aftrek van de rente over de eigenwoningschuld wordt beperkt en dat voor nieuwe geldleningen verplicht moeten worden afgelost.

Veel minder bekend is, dat bij echtscheiding, de nieuwe lening bedoeld om de ex-partner uit te kopen onder het nieuwe regime valt.

Nog veel minder bekend is dat ex-partner, zijn oude eigen woning reserve verliest, indien hij/zij niet binnen hetzelfde kalenderjaar een nieuwe eigenwoning verkrijgt.

Een voorbeeld:

De heer De Vries en mevrouw Jansen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen.

De eigenwoningschuld is op 31-12-2012 € 200.000,00. De waarde van de woning is € 220.000,00.

De heer De Vries en mevrouw Jansen hebben ieder een eigenwoningschuld van € 100.000,00.

De heer De Vries blijft in de woning wonen, neemt de hypotheek over en betaalt aan mevrouw Jansen € 10.000,00, wegens overbedeling.

Voor de heer De Vries geldt  voor de oude eigenwoningschuld van € 100.000,00 het oude belastingregime en voor de nieuwe schuld € 110.000,00 geldt het nieuwe belastingregime.

De € 110.000,00 moet dus in 30 jaar volledig worden afgelost.

Voor mevrouw Jansen geldt – kort gezegd – dat zij haar oude eigenwoningschuld behoudt, mits zij datzelfde jaar een nieuwe eigen woning verkrijgt. In het jaar daarop vervalt haar oude eigenwoningschuld en valt haar gehele eigenwoningschuld onder het nieuwe belastingregime.

Om mevrouw Jansen zolang mogelijk de kans te bieden om haar oude belastingregime mee te nemen naar haar nieuwe woning, moet de verdeling zo vroeg mogelijk in het kalenderjaar plaatsvinden, met andere woorden in januari. Echt scheiden doe je in januari.

Namen zijn  gefingeerd, iedere overeenkomst met de werkelijkheid berust op toeval.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u een email sturen naar: vandevelde@kochnotarissen.nl

('s-Gravenhage, 16 april 2013)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder