Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Op 1 juli 2011 is het appartementsrecht in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd alsmede in verband daarmee de Woningwet.

Beide wijzigingen hebben tot strekking het onderhoud van appartementencomplexen te stimuleren.

Voor nader informatie kunt u contact opnemen een van onze medewerkers of een email zenden aan info@kochnotarissen.nl

('s-Gravenhage, 28 juli 2011)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder