Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Op 1 juli 2011 is het appartementsrecht in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd alsmede in verband daarmee de Woningwet.

Beide wijzigingen hebben tot strekking het onderhoud van appartementencomplexen te stimuleren.

Voor nader informatie kunt u contact opnemen een van onze medewerkers of een email zenden aan info@kochnotarissen.nl

('s-Gravenhage, 28 juli 2011)


UBO

lees verder

CORONA UPDATE

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder