Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Op 1 juli 2011 is het appartementsrecht in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd alsmede in verband daarmee de Woningwet.

Beide wijzigingen hebben tot strekking het onderhoud van appartementencomplexen te stimuleren.

Voor nader informatie kunt u contact opnemen een van onze medewerkers of een email zenden aan info@kochnotarissen.nl

('s-Gravenhage, 28 juli 2011)


Corona update

lees verder

VACATURE ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

VERHUIZING

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder