Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Kredietcrisis en nieuwe belastingregels

De woningmarkt verkeert in een diepe crisis. Een crisis waarvan we in eerste instantie dachten dat die in de Verenigde Staten van Amerika zou blijven. Niets is minder waar. Misschien door de globalisering, maar de hele wereld economie ervaart de kredietcrisis.

De overheid, centrale banken, private banken en ondernemers nemen hun maatregelen. Toch kan een koper van een woning, in deze tijd belastingen besparen.

De staatsecretaris van Financiën heeft aangekondigd de Successiewet te vereenvoudigen. De invoering van deze wet is gepland op 1 januari aanstaande. De meest in het oogspringende wijziging is de verandering van de tarieven.

Daarnaast wordt in de Algemene Wet Rijksbelastingen het begrip ‘partner’ ingevoerd en gedefinieerd en gaat gelden als norm voor veel fiscale wetten en regelgevingen. Het begrip ‘partner’ wordt daarmee van belang voor de Successiewet en Inkomstenbelasting.

Voor samenwoners zonder notariële akte van samenlevingovereenkomst is dit een belangrijke verandering ten opzichte van de huidige regeling. In het geval bijvoorbeeld kopers van een starterswoning niets regelen, valt een nalatenschap van een van hen onder de nieuwe wet in het tarief van 30%-40% en niet in het tarief van 10%-20%. De hoge successievrijstelling is niet van toepassing.

De invoering van het standaard begrip partner heeft ook effect op de mogelijkheid de eigen woning hypotheekrente af te trekken in de inkomstenbelastingsfeer. En dit is zeker nu van belang voor jonge samenwoners die bijvoorbeeld net hun eerste woning hebben gekocht.

Zij gaan er vanuit dat zij de mogelijkheid hebben om de hypotheekrente af te kunnen trekken, en deze aftrek ten volle kunnen benutten. En dat is niet zonder meer het geval na invoering van het nieuwe begrip partner.

Gezien de mogelijke wijzigingen in de belastingwetgeving is het belangrijk voor deze groep voornamelijk jonge mensen contact op te nemen met hun hypotheektussenpersoon, bank of hun notaris. Zij kunnen aan de hand van de specifieke gegevens beoordelen wat de samenwoners moeten doen.

('s-Gravenhage, 5 juni 2012)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder