Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > Vereniging van Eigenaars

Is het goed/juist geregeld in uw V.v.E.? Weet u het niet of twijfelt u?

Koch Notarissen biedt u een quick-scan aan van uw splitsingsreglement.

Vanaf € 95,20 inclusief omzetbelasting weet u of het in uw V.v.E. goed/juist is geregeld.

Wat te doen? U neemt naar de bespreking mee uw splitsingsreglement, de laatste of relevante notulen. Deze worden op hoofdlijnen direct mondeling met u doorgenomen.
U krijgt direct antwoord op uw vragen. U kunt direct per pin afrekenen.

U kunt een afspraak maken via de receptie. De receptie is tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer 070 - 346 9502 of u kunt een email sturen aan righarts@kochnotarissen.nl.

('s-Gravenhage, 13 februari 2012)


VACATURE FAMILIERECHT PRAKTIJK

lees verder

VERHUIZING

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder