Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > FLEX B.V.

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen aangenomen die betrekking hebben op de invoering van de Flex-B.V. Dat zijn wetsvoorstel 31 058 (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) en wetsvoorstel 32 426 (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht).

De inwerkingtreding is vastgesteld op 1 oktober 2012.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het minimumkapitaal van € 18.000,00 wordt afgeschaft;
  • De crediteurenbescherming wordt gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders;
  • Benoeming van een ’eigen’ bestuurder door een aandeelhouder wordt mogelijk;
  • De verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen vervalt;
  • De mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden worden verruimd
  • Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunnen worden ingevoerd;
  • De statuten kunnen voorzien in een flexibele verdeling van stemrecht;
  • De wettelijke geschillenregeling wordt verbeterd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mr M.K.A. van de Velde-Offringa of Mr S.H.J. Peters op telefoonnummer 070 - 311.75.76 of per email op mvandevelde@kochnotarissen.nl

('s-Gravenhage, 13 juni 2012)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder