Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > FLEX B.V.

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen aangenomen die betrekking hebben op de invoering van de Flex-B.V. Dat zijn wetsvoorstel 31 058 (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) en wetsvoorstel 32 426 (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht).

De inwerkingtreding is vastgesteld op 1 oktober 2012.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het minimumkapitaal van € 18.000,00 wordt afgeschaft;
  • De crediteurenbescherming wordt gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders;
  • Benoeming van een ’eigen’ bestuurder door een aandeelhouder wordt mogelijk;
  • De verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen vervalt;
  • De mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden worden verruimd
  • Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunnen worden ingevoerd;
  • De statuten kunnen voorzien in een flexibele verdeling van stemrecht;
  • De wettelijke geschillenregeling wordt verbeterd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mr M.K.A. van de Velde-Offringa of Mr S.H.J. Peters op telefoonnummer 070 - 311.75.76 of per email op mvandevelde@kochnotarissen.nl

('s-Gravenhage, 13 juni 2012)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

CORONA UPDATE

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder