Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > FLEX B.V.

Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen aangenomen die betrekking hebben op de invoering van de Flex-B.V. Dat zijn wetsvoorstel 31 058 (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) en wetsvoorstel 32 426 (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht).

De inwerkingtreding is vastgesteld op 1 oktober 2012.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het minimumkapitaal van € 18.000,00 wordt afgeschaft;
  • De crediteurenbescherming wordt gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders;
  • Benoeming van een ’eigen’ bestuurder door een aandeelhouder wordt mogelijk;
  • De verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen vervalt;
  • De mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden worden verruimd
  • Stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunnen worden ingevoerd;
  • De statuten kunnen voorzien in een flexibele verdeling van stemrecht;
  • De wettelijke geschillenregeling wordt verbeterd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mr M.K.A. van de Velde-Offringa of Mr S.H.J. Peters op telefoonnummer 070 - 311.75.76 of per email op mvandevelde@kochnotarissen.nl

('s-Gravenhage, 13 juni 2012)


VACATURE FAMILIERECHT PRAKTIJK

lees verder

VERHUIZING

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder