Het Levenstestament


In het landelijk dagblad de Telegraaf stond op vrijdag 24 september 2010 een bericht over het bestaan van een Levenstestament.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > In oude akte splitsing in appartementsrechten komt het voor dat de V.v.E. niet is opgericht. Dat was destijds niet verplicht.

Dit heeft consequenties voor het activeren van de V.v.E.

Om een V.v.E. te activeren is een meerjarenonderhoudsplan nodig. Daar komen servicekosten uit voort om een reservefonds op te bouwen om toekomstig onderhoud te kunnen betalen.

De servicekosten wilt u graag op een rekening verzamelen die ten name staat van de V.v.E en niet op naam van één van de appartementseigenaren.

Om een rekening te kunnen openen bij een bank heeft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig.

De oplossing is eenvoudig. Een wijziging splitsing waarbij het reglement van splitsing wordt aangevuld met een Vereniging van Eigenaars.

Koch Notarissen kan dat voor u verzorgen tegen een redelijk tarief.

('s-Gravenhage, 3 augustus 2011)


VACATURE FAMILIERECHT PRAKTIJK

lees verder

VERHUIZING

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Tijdelijke verruiming schenkingsrecht door goedkeuring staatssecretaris

Voorafgaande aan het wetsvoorstel heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat € 100.000,00 zonder schenkingsrecht geschonken mag worden, mits het bedrag - kort gezegd - besteed wordt aan de eigen woning. Het mag natuurlijk ook een lager bedrag zijn.

lees verder