Oude families, nieuwe wetten


Wat is mooier voor een notaris dan het te hebben over familie? Familierecht, erfrecht, successiewetgeving - het zijn allemaal onderwerpen die momenteel weer alle aandacht hebben. Per 1 januari 2010 staat er een nieuw ontwerp van de successiewet op stapel. De huidige wet dateert van 1956, is geënt op een wetstuk uit 1859 en is dringend aan herziening toe.

lees verder

Home > Van de Velde Notariaat > In oude akte splitsing in appartementsrechten komt het voor dat de V.v.E. niet is opgericht. Dat was destijds niet verplicht.

Dit heeft consequenties voor het activeren van de V.v.E.

Om een V.v.E. te activeren is een meerjarenonderhoudsplan nodig. Daar komen servicekosten uit voort om een reservefonds op te bouwen om toekomstig onderhoud te kunnen betalen.

De servicekosten wilt u graag op een rekening verzamelen die ten name staat van de V.v.E en niet op naam van één van de appartementseigenaren.

Om een rekening te kunnen openen bij een bank heeft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig.

De oplossing is eenvoudig. Een wijziging splitsing waarbij het reglement van splitsing wordt aangevuld met een Vereniging van Eigenaars.

Koch Notarissen kan dat voor u verzorgen tegen een redelijk tarief.

('s-Gravenhage, 3 augustus 2011)


VACATURE FAMILIERECHT EN ONROEREND GOED PRAKTIJK

lees verder

UBO

lees verder

Redenen om een testament op te laten maken.

lees verder

Testament van levensbelang?

Is een testament van levensbelang? In deze tijd willen we zoveel mogelijk overhouden of met andere woorden zo min mogelijk afdragen aan de belastingdienst/overheid. En daarin kan een testament een belangrijke rol spelen.

lees verder